Obsługa prawna przedsiębiorstw

obsługa prawna pabianiceDoświadczenie zdobyte podczas wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami pozwala świadczyć kancelarii adwokackiej usługi obsługi prawnej na najwyższym poziomie.

 

 

 

Zakres współpracy:

 • doradztwo prawne
 • reprezentacja przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji
 • przygotowanie i analiza zawieranych umów
 • prowadzenie negocjacji i mediacji
 • pomoc w doborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc przy zakładaniu spółek
 • wsparcie przy rejestracji w Polsce oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
 • udział w posiedzeniach organów spółek
 • przygotowywanie dokumentacji spółek / dokumentacji korporacyjnej / uchwał
 • analiza prawna
 • doradztwo w zakresie przekształceń, łączenia, podziałów, przejęć
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji
 • wsparcie w działaniach windykacji należności
 • opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych
 • sporządzanie regulaminów i statutów

 

Forma współpracy:

 • stała obsługa prawna / umowa na czas określony lub nieokreślony
 • doraźna współpraca zadaniowa