Kancelaria Adwokacka Monika Kucwaj-Zarzycka zapewnia pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom instytucjonalnym oraz podmiotom biznesowym w zakresie:

 • doradztwa na zasadzie pojedynczych zleceń lub stałej obsługi
 • sporządzania stosownych opinii
 • przygotowania pism procesowych
 • przygotowywania dokumentacji stosowanych w zakresie działalności gospodarczej/spółdzielczej
 • opiniowania umów
 • reprezentowania przed organami administracyjnymi oraz sądami

 

Klienci indywidualni

Sprawy rodzinne

 • rozwody
 • separacja
 • podział majątku
 • alimenty

 

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • testamenty
 • podział spadku
 • zachowek
 • spis inwentarza

 

Sprawy odszkodowawcze

 • z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • z tytułu wypadków przy pracy
 • szkody wywołane błędami lekarskimi
 • zakażenia szpitalne

 

Sprawy pracownicze

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odwołania od ukarania karą porządkową
 • odszkodowania od pracodawcy
 • żądanie przywrócenia do pracy
 • żądanie zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz nadgodzin

 

Sprawy dotyczące nieruchomości

 • zniesienie współwłasności
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych
 • wywłaszczenie nieruchomości
 • użytkowanie wieczyste
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi oraz sądem administracyjnym

 

Sprawy karne

 • reprezentacja przed organami ścigania
 • obrona w postępowaniu przed sądami

 

Klienci biznesowi i instytucjonalni

 

Sprawy gospodarcze / Obsługa spółek

 • doradztwo prawne
 • reprezentacja przed sądami oraz organami administracji
 • przygotowanie i analiza zawieranych umów
 • prowadzenie negocjacji / udział w mediacjach
 • udział w posiedzeniach organów spółek
 • rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy
 • opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych
 • sporządzanie regulaminów i statutów

 

Sprawy administracyjne / Spółdzielnie

 • obsługa prawna spółdzielni
 • reprezentacja przed sądami oraz organami administracji
 • prowadzenie negocjacji
 • udział w mediacjach
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie aktów wewnętrznych
 • sporządzanie regulaminów i statutów
 • przygotowywanie uchwał